Zgłoś serwis w domu Regulamin

Rejestracja instrumentu

Regulamin rejestracji paragonu

Zgłoś serwis w domu

Regulamin usługi serwisowej

O polskiej gwarancji

Informacje wstępne

 1. Strona internetowa Casio Music Polska (www.casiomusic.pl) jest własnością spółki Grupa Zibi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wirażowej 119, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000718602 numer NIP: 5223113927, numer REGON: 369494855. (dalej: „Dystrybutor” lub „Wydawca”)
 2. Dane kontaktowe strony internetowej:
  www.casiomusic.pl
 3. Usługa naprawy gwarancyjnej pianin w domu u Klienta (dalej: „Usługa”) realizowana jest na podstawie niniejszego regulaminu, warunków gwarancji oraz obowiązujących przepisów prawa.
 4. W celu skorzystania z Usługi wymagana jest uprzednia akceptacja niniejszego regulaminu.

Realizacja Usługi

 1. Usługa dotyczy wyłącznie napraw wskazanych niżej instrumentów dokonywanych w ramach udzielonej gwarancji.
 2. Usługa obejmuje naprawę gwarancyjną pianin gabinetowych CASIO.
 3. W celu skorzystania z Usługi należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie https://casiomusic.pl/zglos-serwis-w-domu/
  lub zgłosić chęć skorzystania z Usługi w sklepie, w którym dokonano zakupu.
 4. Warunkiem skorzystania z Usługi jest posiadanie przez Klienta dowodu zakupu instrumentu oraz ważnej karty gwarancyjnej. W przypadku korzystania przez Klienta z przedłużonej, 5-letniej gwarancji, należy dodatkowo przedstawić dowód uprzedniego zarejestrowania instrumentu na stronie www.casiomusic.pl.
 5. Usługa realizowana jest przez autoryzowany serwis producenta w miejscu wskazanym przez Klienta, w uzgodnionym z Klientem terminie. W celu ustalenia terminu wizyty serwisanta, serwis skontaktuje się z Klientem najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta
 6. Usługa wykonywana jest na koszt Dystrybutora. Nie ma możliwości skorzystania z Usługi, w tym odpłatnie, po upływie terminu gwarancji.
 7. Niepodanie pełnych danych w formularzu zamówienia Usługi uniemożliwia skorzystanie z Usługi.
 8. Do kontaktu z właścicielem strony internetowej w sprawach związanych z procesem zamówienia Usługi służy adres mailowy [email protected].
 9. Usługa obowiązuje tylko na terenie Polski.

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika będzie Wydawca. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności

Oświadczenie

 1. Wydawca oświadcza, że dochowa wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach internetowych www.casiomusic.pl
  były zgodne z prawdą i pozbawione błędów.
 2. Informacje i materiały zawarte na stronie internetowej Casio Music Polska nie mogą być publikowane bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy

GP-510

GP-310

GP-510

GP-310

Celviano

Privia

Standard

Akcesoria

Celviano

Akcesoria

Privia

Standard

CT-X

High-Grade

Casiotone

Keylighting

Mini

Akcesoria

CT-X

Casiotone

Mini

High-Grade

Keylighting

Akcesoria