Regulamin rejestracji paragonu

Rejestracja instrumentu

Regulamin rejestracji paragonu

Zgłoś serwis w domu

Regulamin usługi serwisowej

O polskiej gwarancji

I. Informacje wstępne

 1. Strona internetowa Casio Music Polska (www.casiomusic.pl) jest własnością spółki Grupa Zibi S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wirażowej 119, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000718602 numer NIP: 5223113927, numer REGON: 369494855. (dalej: „Wydawca”)
 2. Dane kontaktowe strony internetowej www.casiomusic.pl: adres e-mail: [email protected]
 3. Rejestracja dowodów zakupu (paragonów/faktur), mająca na celu przedłużenie okresu gwarancyjnego na instrumenty Casio, realizowana jest na podstawie niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.
 4. Do rejestracji dowodu zakupu (paragonu/faktury) w celu przedłużenia okresu gwarancji na instrumenty Casio wymagana jest uprzednia akceptacja niniejszego regulaminu.

II. Realizacja przedłużenia okresu gwarancyjnego

 1. Rejestracje dowodów zakupu odbywa się za pośrednictwem strony internetowej www.casiomusic.pl 24 godziny na dobę.
 2. Rejestracja dowodu zakupu umożliwia przedłużenie okresu gwarancyjnego do 5 lat pod warunkiem dokonania rejestracji w ciągu 30 dni od dnia zakupu. Standardowy okres gwarancyjny bez rejestracji wynosi 3 lata od dnia zakupu towaru.
 3. Warunkiem przedłużenia gwarancji jest zachowanie terminu wskazanego w punkcie 6 powyżej oraz prawidłowe wypełnienie przez Rejestrującego formularza rejestracji, udostępnionego na stronie internetowej www.casiomusic.pl.
 4. Obsługa serwisowa instrumentów Casio realizowana jest przez:
  ZIBI TECHNO sp. z o. o.
  ul. Chodakowska 10,
  96-500 Sochaczew,
  tel: +48 (46) 862 01 25,
  e-mail: [email protected]
  czynny Pn-Pt 10:00 – 16:00
 5. Gwarancja udzielana jest wyłącznie na instrumenty Casio pochodzące z dystrybucji Zibi S.A., zakupione najwcześniej dnia 1 grudnia 2017 r. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży znajduje się w zakładce „Znajdź sklep”. Warunkiem zgłoszenia reklamacji gwarancyjnej jest posiadanie dowodu zakupu oraz karty gwarancyjnej z pieczątką sprzedawcy.
 6. Po rejestracji Klient otrzyma potwierdzenie mailowe dokonania rejestracji. Potwierdzenie mailowe dokonanej rejestracji, wysyłane na podany wcześniej adres mailowy.
 7. Niepodanie pełnych danych w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi przeprowadzenie rejestracji w celu przedłużenia gwarancji.
 8. Do kontaktu z właścicielem strony internetowej w sprawach związanych z procesem rejestracji służy adres mailowy [email protected]. W sprawach związanych ze zgłaszaniem reklamacji należy kontaktować się na adres mailowy  [email protected].

III. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika będzie Wydawca. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w Polityce prywatności

IV. Oświadczenie

 1. Wydawca oświadcza, że dochowa wszelkich starań, by informacje zawarte na stronach internetowych www.casiomusic.pl były zgodne z prawdą i pozbawione błędów.
 2. Informacje i materiały zawarte na stronie internetowej Casio Music Polska nie mogą być publikowane bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy

GP-510

GP-310

GP-510

GP-310

Celviano

Privia

Standard

Akcesoria

Celviano

Akcesoria

Privia

Standard

CT-X

High-Grade

Casiotone

Keylighting

Mini

Akcesoria

CT-X

Casiotone

Mini

High-Grade

Keylighting

Akcesoria