Ochrona Twoich danych

Kto jest administratorem Twoich danych?

My, czyli GRUPA ZIBI S.A. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0000718602.

Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 125 000 000,00 zł wpłacony w całości, NIP 5223113927, REGON: 369494855

Jak możesz się z nami skontaktować?

 • listownie: ul. Wirażowa 119, Warszawa (02-145) oraz za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego tutaj
 • Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się klikając w ten LINK i w polu „ Temat wiadomości ” wybierając „ Dane osobowe – kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

Jakie masz prawa?

 1. dostępu do Twoich danych,
 2. ich poprawiania,
 3. żądania ich usunięcia,
 4. ograniczenia przetwarzania,
 5. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych,
 6. przenoszenia Twoich danych.

Co zrobić gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. dla udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.
 2. dla rozwiązania zgłoszonego przez Ciebie problemu z Instrumentem
 3. w celu udzielenia przedłużonej gwarancji rozpatrzenia zgłoszonej przez Ciebie reklamacji zakupionego u nas instrumentu
 4. analitycznym, statystycznym i marketingowym, przez co chcemy poznać Twoje preferencje oraz ulepszać naszą witryną internetową oraz dostosować znajdujące się na niej treści, w tym reklamy, do Twoich upodobań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziemy jednak w stanie udzielić odpowiedzi na Twoje pytanie, pomóc Ci rozwiązać zgłoszonego przez Ciebie problemu czy też zrealizować przysługujących Ci uprawnień z tytułu przedłużonej gwarancji na Twój instrument Casio.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

 1. art 6 ust. 1 lit b RODO, czyli tego rozporządzenia.
 2. art 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli tego rozporządzenia.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. Podmiotom pośredniczącym w przyjmowaniu i obsłudze reklamacji
 2. Podmiotom świadczącym usługi serwisowe instrumentów Casio
 3. Podmiotom świadczącym usługi marketingowe
 4. Podmiotom świadczącym usług pocztowe / kurierskie
 5. Dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie,
 6. Podmiotom świadczącym usługi informatyczne oraz hostingowe (związane z przechowywaniem danych)

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie / rozwiązania zgłoszonego problemu.
 2. odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych z zakupionym towarem lub udzieloną gwarancją lub niezbędny dla realizacji oraz wykazania prawidłowej realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji
 3. prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Tak.

Do jakich państw?

Do Stanów Zjednoczonych. Masz prawo otrzymania kopii Twoich danych, które zostaną tam przekazane.

Na jakiej podstawie przekażemy dane?

Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016 r. wprowadzającej Tarczę Prywatności (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

Czy po przekazaniu nam danych możesz sprzeciwić się ich przetwarzaniu?

Tak. Możesz to zrobić w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją.

SZANOWNY UŻYTKOWNIKU,
SZANOWNA UŻYTKOWNICZKO

Używamy plików cookie w celach analitycznych, statystycznych i marketingowych, w tym aby analizować ruch w tej witrynie, optymalizować jej działanie oraz zapamiętywać Twoje preferencje.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ PRZEJDŹ DO SERWISU